పల్లెగొంతుక

ప‌ల్లెల్లో నిజ‌మైన జ్ఞానం దాగి ఉంది. . * ప‌ల్లెల్లో 400 ఆవిష్క‌ర‌ణ‌లు గుర్తించారు * 44 పేటెంట్‌లు, ఎన్నో అంత‌ర్జాతీయ అవార్డులు...